SİZ YORULMAYIN, BİZ HALLEDERİZ

Sizin için kurgulayacağımız hem tanınırlık hem prestij kazanacaksınız…

ORGANİZASYON

Sigurd Ajans olarak, firmaların, kişilerin ya da bir amaç etrafında toplanmış grupların belirli hedefleri için gerçekleştirdikleri etkinlikleri organize eder. Etkinliğin amacı bir firmanın ürününün tanıtımı için olabileceği gibi düğün, eğlence amaçlı etkinliklerin hazırlanması için de olabilir.