ZİHİNLERDEKİ TASARIM İÇİN VARIZ

Marka mimarisi ile tüketicinin zihninde istediğiniz imaja kavuşacaksınız…

MARKA İMAJ

Tüketicilerin marka hakkındaki inanışlarının bütününe marka imajı denir. Tüketiciler değişik deneyimleri sonucu markalara yönelik bazı zihinsel resimlere sahip olurlar. Bu imajı yaratmak içinde kurumsal kimlik, görsel kimlik ve reklam kimliği yaratılmalıdır.

Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini anlatma şeklidir. Yaratılan ifadenin sınırları çizilir ve genellikle bu sınırlar değişmez. Logodan ofis tasarımına, ambalajdan broşüre kadar uygulanır.

Görsel Kimlik Çalışması

Kurum kimliğini meydana getiren tüm faaliyetlerin altında başarılı bir imaj yaratma çabası yatmaktadır. Görsel kimlik oluşturulması, imajı yaratmanın yanında, o imajın sabit kalabilmesi için de önemlidir.

Reklam Kimliği Çalışması

Kurumsal kimlik ve görsel kimliğin uzantısı olarak oluşturulacak reklam kimliği, firmanın çizgisine uygun medyada bir algı yaratılmasını sağlar. Markanın imajını kuvvetlendirir, bilinirliğini arttırır.